จองที่ร้าน Cantonese en

【OPENING HOURS】
「LUNCH」 11:30-15:00 (LO.14:00)
「DINNER」 17:30-21:30(LO.20:30)

▶ I will restrict it to elementary school student (7 years old) or more, but there is no preparation for menus for children.
▶ Please fill out the allergy information and request in the request column below.
▶ We ask for changes etc until the day before. Cancellation without prior permission will be charged a cancellation fee.
▶ If you do not contact us even after the arrival time of the day you may be unable to secure your seat.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.