จองที่ร้าน CINA New Modern Chinese

※ Available from two to four guests.
If you are more than five guests, please contact us by phone.
・Tables are available for 2 hours.
・Please contact us directly regarding someday reservations.
・If you have any questions, please feel free to contact us.

< Debit card information>
Please note that the amount will be immediately deducted from your account when you make a reservation with a debit card.

Phone number:03-3719-1949
Take-out Menu
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any food allergies or any food you can not eat please let us know.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน