จองที่ร้าน CITABRIA ✖️MOSSTENTS

▶OPTIMAS350 (30,000 yen) OPTIMAS200 (20,000 yen) A tent charge is required for each.
▶For reservations of 10 people or more, please contact us by phone.
▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶If bad weather is expected on the day, we will inform you in advance, but it may be closed.
▶If you have infants or children with you, please contact the store directly regarding the meal content.

Inquiries by phone: 080-9179-5151

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.