Đặt bàn tại CITABRIA ✖️MOSSTENTS

▶OPTIMAS350 (30,000 yen) OPTIMAS200 (20,000 yen) A tent charge is required for each.
▶For reservations of 10 people or more, please contact us by phone.
▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶If bad weather is expected on the day, we will inform you in advance, but it may be closed.
▶If you have infants or children with you, please contact the store directly regarding the meal content.

Inquiries by phone: 080-9179-5151

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.