จองที่ร้าน Patisserie CONSTELLAS(Take Out)

[Please note] ▶ In principle, you can make a reservation until 19:00 two days before the pick-up date. (Registration will end as soon as the number of products that can be manufactured for the day is reached) ▶ If you are late for more than 2 hours from the designated time without contacting us, it will be automatically canceled Please note that refunds will not be given. Please make a reservation during business hours (usually closes at 19:00) and at a time when you can visit us. ▶Regarding changes to reservations→If you want to change ①products or ➁change the pick-up date, please cancel your reservation and make a new reservation. A fee of 100 yen will be charged for cancellation at any time. For changes other than ① and ➁ above (receipt time, plate contents, etc.), please contact us by phone. ▶ Reservations must be made using this reservation form. We cannot accept reservations by phone or email. ▶Cakes are particularly delicate products. Please be careful of shocks and temperature changes when you take it home. We cannot accept returns or exchanges due to damage after delivery. [Reservation method] ▶Please select "1" for the number of people. In addition, please select the pick-up date and the time when you can actually come to the store. ▶Whole cakes are reserved one by one. If you need more than 2 units, please make a separate reservation for each. Inquiries by phone: 04-7189-8182 * Only available during business hours (usually 11:00 to 19:00). * Please contact us by phone for orders other than cakes that exceed the selectable number.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.