จองที่ร้าน Donkou/Kissa Fang

Thank you for considering booking this time.
▶Reservations are 11:00~12:30, 13:00~14:30, 15:00~16:30 (three shifts per day). It will be available for 90 minutes.
▶We will reserve up to 1 frame per person per day.
▶Seats are unreserved. Please enjoy while sharing various places in the facility.
▶There is no parking lot. It is possible to come by bicycle.
▶ This reservation is an advance reservation that requires card input. Additional payments will be automatically settled by "contactless payment". Click here for more information
▶Regarding card entry If you are using an iPhone device, please use the "safari" browser. There is a possibility that you can not enter if it is chrome.
▶If you do not arrive within the reserved time, we may have to cancel your reservation.
▶ If you would like to come with more than 2 people, please make a reservation for the number of people and write the name of the companion in the request column.
▶Please refrain from chartering. Some customers spend time alone, so please be quiet in the facility.
▶If you wish to change the date and time, please cancel and make a new reservation.
▶ We are very sorry, but we do not accept inquiries by phone.

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know.
Infants can enter the store. Please make a reservation if you are in the first grade of elementary school or older.
Please check the short message (mobile phone) sent from the store the day before your visit on how to open the key. Please be sure to register a mobile phone number that can be used.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.