จองที่ร้าน Shunju Yukari Ebisu

Dinner applications (birthday, entertainment, etc.) and, please let us know and food allergy.
Thank you for your input to the demand column in the case of hope smokers. (It is when you do not meet your request)
If you wish to private room, etc. thank you for contact us by phone.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.