จองที่ร้าน ENFUSE(Take Out)

Please be sure to read the following.

Please place your picnic plan reservation by 7pm 3 days in advance due to food preparation.

Rental items: For theft prevention, we will ask you to show your ID on the day of rental.

We will only hand over the rental items after we have received confirmation.

Picnic plans are for outdoor use only.
In case of rain, there are no covered eating and drinking areas in the vicinity.

Please check the weather conditions and contact us for cancellation as soon as possible.

(Eating and drinking are not allowed in the restaurant for the picnic plan.

The contents of the bento/sandwich plan are subject to change.

The menu changes depending on the season, and the contents may differ from the images currently posted on the website.

The price of the picnic plan will be raised from spring due to the rising cost of raw materials. Please understand the situation.

Please be sure to read the notes below and place your order only after you have read and agreed to the terms and conditions.

Cancellation Policy

100% refund up to the day before
Up to 50% refund for same-day cancellations

In case of rain, 50% refund will be given only if the cancellation is notified by e-mail by 8:00 a.m. on the day of the event.

In case of no notice and no-show cancellation, 100% of the fee will be charged.

Last minute cancellations on the day of the event are non-refundable and 100% of the fee will be charged.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.