จองที่ร้าน GENTLE

GRAND OPENING JULY 16!
Online reservations can be made from July 16.
Phone inquiries can be made from July 8.

▶ We accept online reservations up to two months in advance.
▶ Please inform us about occasions (birthdays, anniversaries etc.) as well as any food allergies.
▶ Please note that seat specifications may not meet your request. For large groups, there is a possibility
seating will be sightly divided within the one area. Please inquire for further details.
▶ To make reservations more than two months in advance, for parties of 15 or more,
or to reserve a private room, please contact the restaurant directly.
▶ During weeknight dinner service, please note that we can only accomodate children over the age of 12.
▶ We can only hold tables for 20 minutes past reservation time. If you are more than 20 minutes late,
we will have to cancel your reservation.

For telephone inquiries : 03‐6897‐3777

การร้องขอ

Do you have any complaints or allergies?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.