จองที่ร้าน Ginza Toyoda

■Please refrain from coming to the store wearing excessive perfume. We may refuse to allow you to enter the store.
■Please note that we cannot accept any changes to dishes on the day of the event without prior notification of any food allergies or dislikes.
■The last entry time for dinner is 19:30. (If you arrive after 19:30, you may not be allowed to enter the restaurant.) Last order is 20:00 and the restaurant closes at 22:00. Please note that the restaurant will close at 22:00.
■Dress Code
Sportswear, tank tops, shorts, and sandals are not permitted to enter the store.
■For reservations for 9 or more people, please contact the restaurant directly. For inquiries by phone: 03-5568-5822

การร้องขอ

If you have any food allergies , please indicate them . If you have no particular problem, please indicate "None".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.