Đặt bàn tại Ginza Toyoda

■Please refrain from coming to the store wearing excessive perfume. We may refuse to allow you to enter the store.
■Please note that we cannot accept any changes to dishes on the day of the event without prior notification of any food allergies or dislikes.
■The last entry time for dinner is 19:30. (If you arrive after 19:30, you may not be allowed to enter the restaurant.) Last order is 20:00 and the restaurant closes at 22:00. Please note that the restaurant will close at 22:00.
■Dress Code
Sportswear, tank tops, shorts, and sandals are not permitted to enter the store.
■For reservations for 9 or more people, please contact the restaurant directly. For inquiries by phone: 03-5568-5822

Yêu cầu

If you have any food allergies , please indicate them . If you have no particular problem, please indicate "None".

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.