จองที่ร้าน Ginza Ukai-tei

*You can book a table 2 months prior to the reservation date.
*Private rooms are prepared when your party has more than 4 people. If you have more than 7 people in your party, please contact us by phone.
*Private rooms are reserved for a party with children under the age of 12.
For more details, please feel free to call us.

Credit card information will only be used to hold and guarantee your reservation and payment beforehand.
Please pay the bill on the day.
Your deposit shall be paid back in a few days to weeks depending on the credit card company.
However, debit cards and prepaid cards are direct debit when you make your reservation.
The payment shall be returned as well.<Restaurant Information>
1F Jiji Press Bldg. 5-15-8 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 1040061, Japan
Tel: 81-(0)3-3544-5252
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please check the following items if you need the anniversary plan.
Please refer to the above for details of the anniversary plan.
* If you would like to do so, please enter the necessary information in Question 2.
*If you would like a cake, you do not need to check the "Plate Request" box below.
If you'd like to order anniversary plan, please let us know your request to the following.
ex.) Birthday of my wife with a message "Happy Birthday"
ex.) Wedding anniversary, Red bunch of flowers 4,400 JPY.
ex.)Cake 12 cm Happy Birthday ; Cake 15 cm Happy Wedding Anniversary etc.
Do you have any food allergy or food restriction? Please let us know the details and the number of people concerned. ex.) Shellfish allergy : 2 people

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.