จองที่ร้าน Yakiniku Gokujougyu

▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation, the system will be forced to cancel your reservation. In that case we will charge a 100% cancellation fee.
▶ Please contact us by Facebook messenger for reservations of 15 people or more.
▶ If you have children under the age of 12, please select the seat category "Horigotatsu".
▶ Please noticed that January 1st and 2nd is our rest day.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.