จองที่ร้าน Gyunabe Iron

◆ Please make inquiries to the store though sorry to trouble your reservation on the day.
◆ For reservations of more than 8 people please contact the store directly.
◆ Please inform me of meal application (birthday, entertainment etc.), food allergy.
◆ Please understand beforehand that we may not be able to comply with your request regarding the selection of your seat.
◆ Please write if you have any messages. Ex) Happy Birthday 〇 ○. Happy Wedding 〇 〇 & 〇 〇 1st Anniversary ○ ○ & ○.
◆ We will separately receive a red room of 6000 yen and a gold room of 8000 yen as a private room charge.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.