จองที่ร้าน Hatanaka

Please NOTE:
▶︎The seat specification may not meet your request.
▶︎Please refrain from using all kinds of perfumes.
We may refuse services to customers with perfumes.
▶︎If you can not contact after 15 minutes of the reservation time, it may be treated as No-Show, so please be sure to contact if it is delayed.
▶︎Please contact the restaurant directly when booking for 7 or more people.

+81-50-3503-3200
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

please tell us if you have any allergic ingredients or ingredients that you do not like.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.