Đặt bàn tại Hatanaka

Please NOTE:
▶︎The seat specification may not meet your request.
▶︎Please refrain from using all kinds of perfumes.
We may refuse services to customers with perfumes.
▶︎If you can not contact after 15 minutes of the reservation time, it may be treated as No-Show, so please be sure to contact if it is delayed.
▶︎Please contact the restaurant directly when booking for 7 or more people.

+81-50-3503-3200
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

please tell us if you have any allergic ingredients or ingredients that you do not like.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.