จองที่ร้าน Main Dining Ensemble - HOTEL KAIE

・If you are bringing children, please enter the number of people including infants. ・Please let us know the purpose of the dinner party (birthday, business entertainment, etc.) and the age of your children in the request section below. ・We may not be able to accommodate your request for seating. Thank you for your understanding. ・If we are unable to contact you within 15 minutes of your reservation time, we may cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late. ・If you are a party of 15 or more people, we may contact you to confirm your reservation. Please enter a phone number where you can be contacted. ・If you are a party of 20 or more people, please contact us by phone. Phone inquiries: (Main) 03-3699-1403 ・If you have a food allergy to one of the eight specific ingredients (shrimp, crab, wheat, buckwheat, eggs, milk, peanuts, walnuts), please let us know. ・If you have a food allergy other than the eight specific ingredients, we may not be able to provide you with food or drinks, as we prioritize your safety.・As this dish is prepared in the same kitchen as other menu items, there is a possibility that allergens may be mixed in during the cooking process. Please be aware of this in advance. ・Please note that the menu may change depending on the availability of ingredients. ・Guests using the Times car park adjacent to the hotel must have a parking ticket issued before visiting the restaurant. Please also present the parking ticket when paying. A 3-hour service ticket is available for purchases of 5,000 yen or more. (Parking: 39 spaces)
65 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

お住まいの地域を教えてください。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.