จองที่ร้าน Atelier & Bar - ANA InterContinental Beppu Resort & Spa

※Counter seats only
※Oita Tabi Wari coupons not available.

คอร์ส

การร้องขอ

Is there any food you dislike or allergic to?
If you would like a free message on your dessert plate, please fill in the message here.
【Example of English Name (Max 20 Characters) / Happy Birthday!〇〇〇〇〇〇〇】

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.