จองที่ร้าน Ishigaki Yoshida

Precaution for Coronavirus
【Period】From March 1st 2020 to WHO announces the declaration of an end of Coronavirus

【Reservation time】Limited to three groups a day at the counter
1, from 12pm to 3pm please specify the starting time
2, from 5pm to 6pm please specify the starting time
3, from 7pm to 9pm please specify the starting time

【Announcement】
・Private room is available as usual
・Maximum 10 people are available for each group
・May not have two groups at the counter same time
・Depending on the reservation, you may have to wait at the waiting room
・There are some circumstances that you have to eat the dessert at the private room
・Due to the closed door business, little children will be allowed

▶Reservation name
If you making a proxy reservation, please fill the visitor’s name in the form.

【Now we accept resevertions until April 30】

การร้องขอ

▶About allergy
Please be sure to inform us in advance if you have any food allergies or food you don't like, especially beef, raw seafood, sea urchin or roe.
We prepare fresh ingredients daily for our customers.
Please note that we are unable to switch or cancel the ingredients on the day of your visit.
▶Special request
If you have any requests, please specify it in the box below.
We only serve “Chef’s selected courses", but please do not hesitate to contact us about requests for ingredients or special menu. We will reply to you as soon as we can.
Please note that we are unable to prepare or switch the menu on the day of your visit, it may take three days or more.
▶Parties
We can prepare cakes & flowers for your parties.
If you have any specific requests please write it down in the box at the bottom.

ex) Flower
Pretty / Pink & White
Cool / Blue  
ex) Cake
HAPPY BIRTHDAY 〇〇   etc… 

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.