จองที่ร้าน Ishigaki Yoshida

▶Reservation name
If you making a proxy reservation, please fill the visitor’s name in the form.

▶Changing times
If you want to change your reservation time, you need to do so by the previous day.
Because we start preparing for you calculating backward from your reservation time.

▶Large groups(5people or more )
・Please choose the same menu for everyone.
・Cancellation charge will occur from 1 week before your reservation.
 Dining price 100% + TAX
 In this case, the cancellation charge would be 100% of the course price.
 Cancellation policies are also applicable to a decrease in the number of people.

【Now we accept resevertions until February 29】

การร้องขอ

▶About allergy
Please be sure to inform us in advance if you have any food allergies or food you don't like, especially beef, raw seafood, sea urchin or roe.
We prepare fresh ingredients daily for our customers.
Please note that we are unable to switch or cancel the ingredients on the day of your visit.
▶Special request
If you have any requests, please specify it in the box below.
We only serve “Chef’s selected courses", but please do not hesitate to contact us about requests for ingredients or special menu. We will reply to you as soon as we can.
Please note that we are unable to prepare or switch the menu on the day of your visit, it may take three days or more.
▶Parties
We can prepare cakes & flowers for your parties.
If you have any specific requests please write it down in the box at the bottom.

ex) Flower
Pretty / Pink & White
Cool / Blue  
ex) Cake
HAPPY BIRTHDAY 〇〇   etc… 

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.