จองที่ร้าน Ivy Place

**Beginning October 1, 2019, some items and prices on the menu are subject to change

There is limited seating for children under 6 years old. Please call the restaurant for
reservations regarding parties with children or pets. We apologize for the inconvenience


◆Online reservations are only for dine-in customers for breakfast/lunch/dinner only.
◆There is a 1.5 hour time limit for lunch reservations on weekends and holidays.
◆Changes in reservations are accepted till the day before the reservation date. Cancellation fees may apply for no shows.
◆Failure to arrive within 15 minutes of your reservation time may result in cancellation.

◆◆If your preferred date and time is unavailable online, please call us directly as other options may be available.◆◆

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.