จองที่ร้าน kabi

Reservation
● Reservation is a complete reservation system. 19:00 or 19:30 or 20:00
● If you are unable to contact us after the time of the reservation, please be sure to contact us if you are late as it may be unavoidable.
● Please contact the store directly for reservations of 7 people or more, or when bringing children with infants.
● Because our restaurant uses seasonal ingredients to make the menu, changes in content due to allergies and weak ingredients may not be accepted. Thank you in advance for your understanding.

Cancellation
● Cancellation policy is for dinner only.
● Cancellations up to 2 days in advance are free.
● For cancellations after that, meal charges + Tax (for the number of people) will be charged regardless of the reason for cancellation.
Inquiries by phone: 03-6451-2413
* If you are unable to get a call, please call reservation.kabi@gmail.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

● Please let us know the details of allergies and weaknesses.
Example: Shrimp allergy, extract is also NG
※ If there is no, please fill in “None”.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.