จองที่ร้าน Kakishabuya

■ Seats may be taken as 2 hours during congestion.
■ Change of reservation In the case of cancellation, I hope by the day before.
■ In the case of cancellation of the day, we have received a cancellation fee.
■ Entering the oyster season due to owner purchase due to owner purchase and lack of personnel
When you make a reservation, please give me a banquet course.
Or if you can order the number of oysters to eat in advance, it will be helpful.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.