Đặt bàn tại Kakishabuya

■ Seats may be taken as 2 hours during congestion.
■ Change of reservation In the case of cancellation, I hope by the day before.
■ In the case of cancellation of the day, we have received a cancellation fee.
■ Entering the oyster season due to owner purchase due to owner purchase and lack of personnel
When you make a reservation, please give me a banquet course.
Or if you can order the number of oysters to eat in advance, it will be helpful.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.