จองที่ร้าน Lien

▶ Lien can choose from three types of prefix courses with different numbers.
▶ Prive de Lien is offering a seasonal chef's course of choice.
▶ Please fill out the allergy information and request in the request column below.
▶ Reservation changes are accepted directly by phone.
▶ Cancellation on the day, cancellation without prior notice has received 5000 yen per person for cancellation fee.
▶ If you do not contact us even after the arrival time of the day you may be unable to secure your seat.
▶ Reservations from the Internet are accepted up to the day before the use day. Reservations for the day will be received directly by phone.
Store telephone number: 03-6413-8552
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.