จองที่ร้าน Madam My Modern Thai Vietnamese (Ginza)

※※ Due to the state of emergency, the store will be closed for the time being from 7/12 (Monday). ※※

* Even when alcohol is provided, we will guide you at the request of the local government.
* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
* We charge 10% of Koperto [seat fee] after 17:00 and midnight fee after 22:00.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.