จองที่ร้าน © Meat (Marushi Meat) Shimbashi

[Note] Please contact us by phone even if you do not see the desired time in the web reservation. If it is possible to shorten the stay a little, you may be able to secure a seat.

▶ If you can not contact us after 15 minutes reservation time, we will cancel.
▶ We may not be able to meet your request for seat designation.
▶ Reservations for seats only will be provided in 2 hours.
▶ Please call directly for private room reservations and group reservations.
▶ All seats are smoking.
▶ Cancellations before and on the day of your visit will be charged a cancellation fee as follows.
[Cancellation the day before] Course reservation: 50% of the course price / reservation only for seats: none
[Cancellation on the day] Course reservation: 100% of the course price / reservation only for seats: Number of reservations × 1,000 yen
[No contact cancellation] Course reservation: course price 100% of / reservation only: seats × 1,000 yen
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

お店をお知りになったきっかけは?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.