จองที่ร้าน Masago

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ For reservations for 7 people or more, please contact the store directly. ▶ Please let us know the purpose of the dinner party (birthday, entertainment, etc.) and food allergies. ▶ Menu contents may change depending on the availability of ingredients. ▶ The photo is an image.
※cancellation policy
(We ask for the following cancellation fee due to the preparation of food)
100% fee - Cancellation on the day
50% fee - Canceled the day before
Inquiries by phone: 042-519-3183
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any allergies or foods that you are not good at, please write them down.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.