Đặt bàn tại Masago

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ For reservations for 7 people or more, please contact the store directly. ▶ Please let us know the purpose of the dinner party (birthday, entertainment, etc.) and food allergies. ▶ Menu contents may change depending on the availability of ingredients. ▶ The photo is an image.
※cancellation policy
(We ask for the following cancellation fee due to the preparation of food)
100% fee - Cancellation on the day
50% fee - Canceled the day before
Inquiries by phone: 042-519-3183
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergies or foods that you are not good at, please write them down.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.