จองที่ร้าน Teppanyaki Matenro

▶ Please be aware that seats may not be available upon request. ▶ If you have allergies or poor ingredients, please fill in the request column. ▶ Please contact the store directly for reservations of 13 people or more. ▶ Children under 6 years of age should be counted as adults when using the same plan as adults. Please note that children menus and chairs for children are not available. ▶ If you are unable to contact us after 15 minutes of your reservation, please be sure to contact us if you are late. ▶ Depending on the crowded situation of the seats, it is divided into “lunch time 1 hour 30 minutes / dinner time 2 hours”. We may call you 5 minutes before your seat. Please note. ▶ If your phone number or e-mail address is incomplete when making a reservation, we may cancel your reservation. The Please be sure to enter the correct phone number and e-mail address.
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.