จองที่ร้าน Restaurant Naz

▶Please let us know if you will be late.
▶We accept reservations for children who can eat the full course.
▶We will call you about a week before the reservation date for final confirmation.
Lunch: 2 people ~
Dinner: 5-8 people
Inquiries by phone: 0267-46-8840

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know.
We also have plates available for birthdays and anniversaries. (1,500 yen excluding tax)
Please fill in the content of your message.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน