Đặt bàn tại Restaurant Naz

▶Please let us know if you will be late.
▶We accept reservations for children who can eat the full course.
▶We will call you about a week before the reservation date for final confirmation.
Lunch: 2 people ~
Dinner: 5-8 people
Inquiries by phone: 0267-46-8840

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.
We also have plates available for birthdays and anniversaries. (1,500 yen excluding tax)
Please fill in the content of your message.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.