จองที่ร้าน 渋谷Blue bird ~ブルーバード~

All seats are dedicated couple sofa seats for two people.・Seats are reserved for 2 hours from the reservation time. (Lunch time is 90 minutes) ・Reservations for lunch on Saturdays, Sundays, and holidays are accepted only for the course.・Regarding seat selection, we may not be able to meet your request. *If you wish to reserve a seat only or use the dinner course and wish to have a window seat, please let us know at your request. We cannot guarantee it, but if there is a vacant seat on the day, we will prepare it according to your request.・If more than 15 minutes have passed since the reservation time without contacting us, we may cancel the reservation. *Precautions for contactless payment Registration with a debit card or prepaid card is [not recommended]. Please note that when you make a reservation, the card company will deduct the amount in the form of a temporary hold, and it will be refunded after coming to the store. [Important] Concerning allergy response▶We give top priority to the safety of our customers and do not respond to allergies. All menus are prepared in one kitchen, and there is a possibility that allergens may be mixed in with dishes and cooking utensils, etc., so we cannot respond. If you would like to change your meal after acknowledging this, please contact us by phone in advance. ―Notice― ■Reservations are being accepted from December 27th to January 31st ■From February 1st to February 28th Reservations will be accepted from January 15th at 0:00. Seats such as the 1st and 2nd rows on the window side are assigned on a first-come, first-served basis, so please make your reservations early.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.