จองที่ร้าน Pasta!magari

Same-day reservations can be made by phone. TEL: 029-844-9065

For reservations for 9 or more people, please contact the store directly.
Please tick ☑ to "Receive text messages regarding reservations". ▶We may not be able to accommodate your request for seat selection.
▶On the day of the event, depending on the congestion situation, seats will be available for 2 hours. Please note.
▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we will unavoidably treat it as a cancellation, so please be sure to contact us if you are late.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know if you have any requests such as allergies, anniversary use, etc.
(Example) Crab allergy, no soup stock, no extract
(Example) Request for birthday plate ``HAPPY BIRTHDAY! ○○-chan''

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน