จองที่ร้าน plate tokyo

Reservations
▶Reservations for 2 people or less may be guided to counter seats.
▶If we are unable to contact you within 30 minutes of your reservation time, we may inevitably cancel your reservation.
▶Please note that we cannot accommodate vegetarian and vegan customers, or customers who cannot eat seafood in general. If you have many other food allergies, we may not be able to respond, so please contact us in advance.
▶For reservations of 11 people or more, please contact the store directly.

About Cancellation
Orders can be changed or canceled up to 7 days before the date of use.
Any changes after that may incur a change/cancellation fee.
* This also applies to outdoor use and cancellations due to bad weather.
3 days before the scheduled date of use: 50% of the estimated amount
The day before the scheduled date of use, on the day: 100% of the estimated amount

▶ Inquiries: 080-4689-9059
Please contact us by SMS text message.
Please note that we may not be able to answer the phone during business hours.

การร้องขอ

If you have any ingredients that you dislike or are allergic to, please write them down.
There is a message plate available for celebration seats. If you wish, please fill in the message content.
If you don't mind, please let us know how you found out about plate tokyo
and the name of the person who introduced you.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน