จองที่ร้าน Posillipo (Okinawa)

Only tables in the main dining area are available through the web reservation system. Please contact us directly for reservations in the terrace.
Mare will be closed during winter from December 1st to April 1st 2018. We apologize for your inconvenience. Hope we see you in summer!
Please note that your reservation may be canceled if you are delayed over 20 minutes from your reservation time.
Only non smoking tables reservation are available.Please contact us if you would like to request smoking tables.
Please contact us directly if you would like to change the number of people.
Please add a note with the customer's name if you require a receipt.
We kindly ask you for an additional ¥300 / person as a table charge after 5:00 p.m.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

※ โปรดมั่นใจว่าคุณจะได้รับอีเมล์จาก "tablecheck.com" domain
รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.