Đặt bàn tại Posillipo (Okinawa)

Only tables in the main dining area are available through the web reservation system. Please contact us directly for reservations in the terrace.
Please contact us directly for reservation in MARE.
Please note that your reservation may be canceled if you are delayed over 20 minutes from your reservation time.
Only non smoking tables reservation are available.Please contact us if you would like to request smoking tables.
Please contact us directly if you would like to change the number of people.
Please add a note with the customer's name if you require a receipt.
We kindly ask you for an additional ¥300 / person as a table charge after 5:00 p.m.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Chi tiết Khách

※ Hãy chắc rằng bạn nhận được email từ tên miền "tablecheck.com"
Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.