จองที่ร้าน [Nonstop Bus] Hilton Okinawa Sesoko Resort/ Naha Naha Airport

Direct bus service between the hotel and Naha Airport Domestic Terminal Click here for details

▶Please reserve your seat on this website. If seats become available due to cancellations, they will be reflected on this website immediately.
▶If you do not board the bus by the departure time, your reservation will be cancelled. If you wish to change or cancel your reservation prior to boarding, please do so on this website.
▶Please be seated on a first-come, first-served basis.
▶Pets are not allowed on the bus.
▶The bus image is for illustrative purposes only. The buses are subject to change without prior notice.
Inquiries by phone:0570-020-701
15 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.