Đặt bàn tại [Nonstop Bus] Hilton Okinawa Sesoko Resort/ Naha Naha Airport

Direct bus service between the hotel and Naha Airport Domestic Terminal Click here for details

▶Please reserve your seat on this website. If seats become available due to cancellations, they will be reflected on this website immediately.
▶If you do not board the bus by the departure time, your reservation will be cancelled. If you wish to change or cancel your reservation prior to boarding, please do so on this website.
▶Please be seated on a first-come, first-served basis.
▶Pets are not allowed on the bus.
▶The bus image is for illustrative purposes only. The buses are subject to change without prior notice.
Inquiries by phone:0570-020-701
dưới 15 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.