จองที่ร้าน Kagurazaka Sushi Rin

▶Seating preferences on request basis.
▶If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
▶Please call the restaurant if you need to change or cancel your reservation at least 15 minutes prior to your reservation time. Your reservation will be canceled automatically
if we can not receive your contact.
▶Please call us if you have a special request that requires our response, or for reservations of 8 people or more.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.