จองที่ร้าน Kagurazaka Sushi Rin

▶On the day cancellation will be charged 100% .
▶Seating preferences on request basis.
▶If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
▶Please call us if you have a special request that requires our response, or for reservations of 8 people or more.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป