จองที่ร้าน Tempura Yamanoue Roppongi

▶ Counter seats are available for children over 14 years old.
▶ Seat selection may not be possible according to your request.
▶ If you cannot make a reservation online, please contact the store directly.

▶Cancellations for restaurant reservations at Tempura Yamanoue must be made at least 2 days prior to the reserved date during business hours. Otherwise, the following cancellation fees will incur .

Cancellation on the day of will incur a 100% fee
24 hours prior will incur a 50% fee


※The cancellation fee per person is equal to the minimum course price offered at the restaurant at the time of the reservation.
※Arrivals of more than 30 minutes past the reserved time will be considered cancelled. Please notify the restaurant if you will be more than 30 minutes late.

Contact phone number:03-5413-3577

※The image may be different.
13 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any allergic or weak ingredients, please write them down.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.