จองที่ร้าน the ringo

◆Please inform us if you are celebrating a special occasion such as a birthday or anniversary, and let us know if you have any dietary restrictions or food allergies.
◆Please understand that we may not be able to accommodate your seat selection request.
◆A dessert plate for birthdays and anniversaries is available. Please let us know the message, such as “Happy Birthday (Name)”,”Congratulations on your wedding (Name) & (Name)”,”Happy 1st Anniversary (Name) & (Name)” etc.
◆If you are more than 30 minutes late for your reservation, it may be canceled.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.