จองที่ร้าน The Sorakuen

▶Each seat can accommodate 2-8 people in private rooms, 2-8 people in table seats, and 2-20 people in Japanese-style private rooms.
▶We accept payment by credit card. (Available: VISA/MASTER)
▶If you cancel the day before the day of use, 50% of the reservation course amount will be charged.
▶If you cancel on the day of use, 100% of the amount of the reservation course will be charged.

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know.
If you would like a message plate, please fill in the message content. Example) Happy Birthday 〇〇
If you are in a hurry, please fill in the closing time.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.