Đặt bàn tại The Sorakuen

▶Each seat can accommodate 2-8 people in private rooms, 2-8 people in table seats, and 2-20 people in Japanese-style private rooms.
▶We accept payment by credit card. (Available: VISA/MASTER)
▶If you cancel the day before the day of use, 50% of the reservation course amount will be charged.
▶If you cancel on the day of use, 100% of the amount of the reservation course will be charged.

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.
If you would like a message plate, please fill in the message content. Example) Happy Birthday 〇〇
If you are in a hurry, please fill in the closing time.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.