จองที่ร้าน WAKANUI Delivery & Takeaway

■ Please note that we do not accept orders for delivery or takeout
services by phone
. Please place your order through our website.

■The delivery area is limited to Minato-ku, Chuo-ku, Chiyoda-ku and Shibuya-ku only.
■We only accept payment in advance by credit card.
■When placing your order, please click “1” under Party Size, irrespective
of the number of diners.
■Please consume your order on the day of pickup / delivery.
■The time selected is the pickup / delivery time.
■Please ensure that you enter your contact information (& address for
delivery service) when placing an order.
■Please contact the restaurant (03-5401-5677) if you need to change or
cancel your order.

การร้องขอ

Please note our steaks and lamb on our dinner menu are cooked using sous vide. To finish, sear in a hot pan for 3-5min.
Delivery area limited to Minato-ku, Chuo-ku, Chiyoda-ku and Shibuyaku (T&C Apply)
For delivery order, please enter delivery address. For takeaway, please write "Takeaway/Drive-though".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.