Đặt bàn tại WAKANUI Delivery & Takeaway

Thank you for visiting us.
Resumed Takeaway service but stoped delivery service. Thank you.

■ Cut Off Time of Order
8pm of 1 business day before
※If you want to collect food on Monday, please place an order by Saturday's 8pm.

■ Collect Time
Lunch : 11:30~13:30
Dinner : 18:00~20:00

■ Restaurant Close
Every Sunday


Order Lunch

Order Dinner

Yêu cầu

Please choose "Takeaway" or "Drive-though" at the ground.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.