จองที่ร้าน YAKINIKU excellent Ginza

▶Please inquire at the store when booking with more than 13 people.
▶If you can not contact us after 15 minutes of reservation, we may be forced to cancel without notice, so please contact us if you are late.
▶If you cancel without notice, we will charge 10,000 yen per person by e-mail.
▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶It will be 2 hours system when crowded.
【Regarding cancellation of reservation change】
▶ Cancellation 24 hours before the reservation time will be charged 100% of the course fee.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergens.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.