Đặt bàn tại YAKINIKU excellent Ginza

▶Please inquire at the store when booking with more than 13 people.
▶If you can not contact us after 15 minutes of reservation, we may be forced to cancel without notice, so please contact us if you are late.
▶If you cancel without notice, we will charge 10,000 yen per person by e-mail.
▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶It will be 2 hours system when crowded.
【Regarding cancellation of reservation change】
▶ Cancellation 24 hours before the reservation time will be charged 100% of the course fee.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please fill in if you have any allergens.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.