จองที่ร้าน Zauo Meguro

▶︎When seats are full, it may prepare seats if you call us.
▶︎We have no seats that you can do fishing at your seat.
You can fish away from your seat.
You can't select seats from this web reservation system.
▶︎ Fishing is available from 11:30 noon (L.O. 14:00 on weekdays, closing at 15:00).
▶︎We have only no smoking seats.

Thank you for your understanding.
+81-3-6417-9588
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you wish to celebrate a birthday, please enter your name here
Please let us know when you place your last order.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.