จองที่ร้าน Zauo Meguro

▶︎When seats are full, it may prepare seats if you call us.
It depends on season and the date.
▶︎We have no seats that you can do fishing at your seat.
You can't select seats from this web reservation system.
▶︎We have only smoking seats.

Thank you for your understanding.
+81-3-6417-9588
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป