Đặt bàn tại Zauo Meguro

▶︎When seats are full, it may prepare seats if you call us.
▶︎We have no seats that you can do fishing at your seat.
You can fish away from your seat.
You can't select seats from this web reservation system.
▶︎ Fishing is available from 11:30 noon (L.O. 14:00 on weekdays, closing at 15:00).
▶︎We have only no smoking seats.

Thank you for your understanding.
+81-3-6417-9588
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

If you wish to celebrate a birthday, please enter your name here
Please let us know when you place your last order.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.