Đặt bàn tại Maison de Caviar Beluga

Mở cửa 11:30~Đóng cửa 22:30 (LO 20:30) Chúng tôi cũng chấp nhận đặt chỗ vào Chủ nhật và ngày lễ. (Yêu cầu đặt trước) ▶Xin lưu ý rằng các gói chỉ trực tuyến không thể được sử dụng cùng với các chương trình giảm giá đặc biệt khác. ▶ Nếu chúng tôi không thể liên hệ với bạn trong vòng 60 phút kể từ thời gian đặt chỗ của bạn, chúng tôi có thể phải hủy đặt chỗ của bạn. Hãy nhớ liên hệ với chúng tôi nếu bạn đến muộn. Hãy nhớ liên hệ với cửa hàng nếu bạn muốn thay đổi hoặc hủy đặt chỗ của mình. Theo chính sách hủy, học phí cơ bản sẽ là 100% vào ngày hôm đó và 50% vào ngày hôm trước. ☎: 03-3403-5167

Yêu cầu

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn bị dị ứng hoặc không thích thực phẩm nào. Nếu bạn không bị dị ứng (những thứ bạn không giỏi), vui lòng viết "không"
Tại quán chúng tôi có cung cấp dịch vụ dán thông điệp bằng chữ chocolate lên vành đĩa khi phục vụ món tráng miệng nhân dịp lễ, kỷ niệm của khách hàng. Ví dụ: Happy Birthday Kei Đây là dịch vụ miễn phí. Nếu có, vui lòng để lại chúng tôi biết thông điệp của bạn là gì

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.